Četvrtak, 29 Siječanj 2015 10:20

Informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenom zapovjednika

 logo

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA
Magistrala 93, 22211 Vodice
Tel/Fax: 022 441-324
OIB 29569594157
ŽIRO RAČUN IBAN: HR79 2407 0001 1005 3686 6 

E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Rad javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica definiran je obvezama proizašlim iz Zakona o ustanovama, Zakona o vatrogastvu, pod zakonskim aktima Zakona, Statutom javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica i drugim općim aktima postrojbe.

1. OSNOVNA DJELATNOST JVP GRADA VODICA

Sukladno Zakonu o vatrogastvu ( "Narodne novine " 125/19 ) vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehnićke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica osniva se Odlukom Gradskog vijeća Grada Vodica dana 05. rujna 2011. godine.

Nakon što je pribavljena ocjena o sukladnosti Odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe grada Vodica, te nakon što su usvojeni opći Akti od strane Upravnog vijeća koji su potrebni za nesmetano funkcioniranje i provedenog javnog natječaja za radna mjesta, postrojba operativno započinje s radom 11. lipnja 2012. godine.

Sukladno Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara za Grad Vodice, nositelj poslova provođenja vatrogasne djelatnosti za požarnu zonu Vodice je javna vatrogasna postrojba Grada Vodica. Dojava o događaju zaprima se na telefon 193 na županijski vatrogasni operativni centar, koji dojavu prosljeđuje putem radio veze ili telefonom dežurnom operativnom djelatniku u JVP Vodice. Po zaprimljenoj dojavi vatrogasna postrojba izlazi na mjesto intervencije, dežurni operativni podiže smjenu iz pričuve, te ovisno o događaju obavještava postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice.

2. USTROJ
Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica broji 18 djelatnika, te su svi operativni vatrogasci. Raspoređeni su u četiri vatrogasne smjene sa po četiri vatrogasca koji obavljaju vatrogasno dežurstvo u turnusu 12/24 – 12/48. Prilikom interveniranja dežurne smjene, u vatrogasni dom se poziva smjena u pričuvi, te je u svakom trenutku u pripravnosti smjena koja može intervenirati na drugi događaj.

3. KONTAKTI
Zapovjednik: Ivica Begić - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zamjenik zapovjednika: Zdenko Juričev-Martinčev